Verkningsgrad

Förhållandet mellan utnyttjad och tillförd energi i ett system.