Arbetsgivarorganisation

En medlemsorganisation för arbetsgivare, vanligtvis företag, som driver företagens intressefrågor.