Lägstalön

Den enligt kollektivavtalet lägsta tillåtna lönenivån. Se även minimilön.