Enmansföretag

Ett enmansföretag är ett företag med noll stycken anställda i företaget.