Allmän jämvikt

Begrepp som syftar på ett läge där ekonomins alla marknader är i jämvikt samtidigt.