Likvida medel

Resurser som antingen är kontanta pengar eller som snabbt kan omvandlas till det.