Ingångslöner - internationellt

21 länder i EU har lagstadgade minimilöner. I kronor räknat ligger Luxemburg högst på cirka 29 600 kronor i månaden och Albanien lägst på cirka 4 400 kronor i månaden. I relation till medianlönen är det istället minimilönerna i Portugal och Slovenien som ligger högst bland EU-länderna. Sverige har ingen lagstadgad minimilön däremot finns ingångslöner i många kollektivavtal.

Sverige har ingen lagstadgad minimilön. Ingångslönerna bestäms istället i kollektivavtal som förhandlas fram av arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Inom hotell/restaurang och inom detaljhandeln, branscher där många får sina första jobb, uppgår ingångslönen till cirka 23 000 kronor i månaden.

I de 21 EU-länder som har lagstadgade minimilöner beror minimilönenivån i hög grad på det allmänna löneläget i landet. I länder där lönerna generellt sett är höga är också minimilönerna höga. Luxemburg har EU:s högsta minimilön på cirka 29 600 kronor i månaden och Albanien har EU:s lägsta på drygt 4 400 kronor.

Eftersom löner och köpkraft skiljer sig åt mellan länderna är det svårt att jämföra minimilöner rakt av i en gemensam valuta. Istället är det vanligt att man jämför olika länders minimilönebett. Inom EU är minimilönen som andel av medianlönen högst i Portugal på 66 procent, följt av Slovenien och Frankrike på cirka 61 procent och lägst i Lettland, där den uppgår till knappt 40 procent av medianlönen. I Sverige låg medianlönen på 34 200 kronor år 2022. Läs mer om svenska ingångslöner här.