Periodisering

Att fördela en kostnad eller en intäkt över tid.