Chock

Uttryck inom den moderna makroteorin med framåtriktade förväntningar som innebär en överraskande eller oförväntad störning inom det ekonomiska systemet. Exempelvis innebär en prischock en oförväntad förändring av priset.