Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd eller socialbidrag. Är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem.