Immateriell tillgång

En tillgång som inte går att ta på, t ex patent eller licensrättighet. Jämför materiell tillgång.