Valutaunion

Flera länder går samman och skapar en gemensam valuta istället för en nationell valuta. Detta innebär i princip att länderna har en gemensam centralbank och penningpolitik.