Elproduktion - internationellt

Under 2020 uppgick världens totala elproduktion till cirka 27 000 TWh. Över 60 procent av elproduktionen sker idag med fossila bränslen, främst kol och naturgas.

Sedan 1990 har världens elproduktion mer än fördubblats. Användningen av alla energislag har ökat, förutom användningen av olja som minskat med drygt 40 procent. Som andel av total elproduktion har oljan minskat med 8 procentenheter. Samtidigt har produktionen med naturgas ökat med över 200 procent. 2020 stod naturgasen för 24 procent av den totala elproduktionen.

Elproduktion med kol står för cirka 35 procent av den totala elproduktionen i världen.  

År 2020 svarade kärnkraften för cirka 10 procent av den totala elproduktionen i världen. Sedan 1990 har elproduktionen med kärnkraft ökat med drygt 30 procent. Elproduktion med vattenkraft har under samma period nästan fördubblats procent. År 2020 stod den för 17 procent av den totala produktionen.

Elproduktionen i Sverige har i kontrast till världens elproduktion en mycket liten andel fossila bränslen. Läs mer om elproduktion i Sverige här!