Löptid

Giltighetstiden för en ekonomisk överenskommelse. Mäter hur långtid som är kvar innan ett kontrakt löper ut.