Depreciering

Då valutans värde i ett land faller, relativt andra valutor, under ett system med rörlig växelkurs. Motsats till appreciering.