Prismekanism

En process där marknaden sätter priserna.