Nettoinvestering

Investeringar som inte bara täcker förslitnigar av gammalt kapital utan också ökar kapitalstocken.