Peta

Prefix för energibenämning. Peta (P) = 1 000 000 000 000 000. 1 petawatttimme, PWh = 1 000 000 000 000 000 wattimmar.