Fossila bränslen

Bränsle som ursprungligen har bildats av växtdelar och mikroorganismer. Dessa har under miljoner år omvandlats till kol, olja och naturgas. De fossila bränslena är egentligen lagrad solenergi vilket frigörs vid förbränning.