Handelshinder

Lagar, institutioner eller annat som försvårar eller fördyrar handel mellan länder. Tullar är ett exempel.