Tunnfilmssolceller

Tunnfilmssolceller är tunna solceller med låg materialåtgång. Tunnfilmssolceller kan böjas och väger lite, vilket gör att de kan placeras på platser som kristallina celler inte kan. Tunnfilmssolceller har generellt låg effektivitet.