Långtidsarbetslöshet - internationellt

En person som har varit arbetslös kontinuerligt under mer än sex eller tolv månader räknas som långtidsarbetslös. Sverige har en lägre andel långtidsarbetslösa än snittet för OECD-länderna.

I diagrammen ovan redovisas hur stor andel av de arbetslösa som har varit utan jobb i mer än sex respektive tolv månader. Sverige är bland de länder med lägst andel inom Europa. Länder som Grekland, Slovakien och Italien har en mycket hög andel långtidsarbetslösa. Länder som Danmark och Finland ligger under Sveriges nivåer och har även lägre arbetslöshetstal än Sverige.

Notera att statistiken visar hur många av de arbetslösa som vid en given tidpunkt har varit arbetslösa i mer än ett halvår. Att en tredjedel är långtidsarbetslösa betyder alltså inte att var tredje person som blir arbetslös kommer att bli långtidsarbetslös. Eftersom personer som får jobb försvinner ur arbetslöshetsstatistiken blir de med långa perioder överrepresenterade.

Statistiken skiljer sig något från det som redovisas av SCB. Detta beror på att SCB redovisar gruppen med okänd längd och exkluderar den från beräkningen.