Okuns lag

Vad är Okuns lag? Okuns lag är det samband som råder mellan arbetslöshet och BNP-tillväxt. Sambandet bygger på att om efterfråganarbetskraft stiger så beror det på att det även finns en ökad efterfrågan på produktion från samhället. Om fler personer anställs av företag bör det således leda till att även produktionen ökar i samhället.

Sambandet mellan arbetslöshet och BNP-tillväxt beskrevs ursprungligen som att en ökning med två procent i ett lands produktion kommer motsvaras av en en-procentig sänkning av arbetslösheten. Just det förhållandet ses idag av de flesta som mer av en tumregel. Att det råder ett samband mellan arbetslöshet och BNP-tillväxt är dock väl etablerat bland forskare. Exempelvis fann Riksbanken i en artikel publicerad 2010 ett tydligt samband mellan arbetslösheten och tillväxten i Sverige.

Sambandet kan dock variera över tid eftersom det finns många faktorer som påverkar arbetsmarknadens förhållande till tillväxten. Teknologisk innovation kan till exempel göra att det går att producera samma vara med mindre arbetskraft. Då kan tillväxten bli hög utan att arbetslösheten faller. Även arbetsmarknadens funktionssätt kan förändras över tid, vilket kan påverka förhållandet mellan arbetslöshet och tillväxt.