Konsumtionsutgifter

Utgifter för antingen offentlig eller privat konsumtion. Betalas av den offentliga sektorn och skattemedel, respektive företag och hushåll.