Handelsbalans

En uppställning av varuexporten och varuimporten. Ett land som exporterar mer än det importerar får en positiv handelsbalans medan ett land med exportunderskott får negativ handelsbalans. Handelsbalansen är en del av bytesbalansen.