Lägesenergi

Lägesenergi är en form av potentiell energi, det vill säga energi som finns tillgänlig men som inte ännu har frigjorts. Ett exempel på lägesenergi kan vara en person som står på toppen av ett hopptorn. Det är inte förrän personen hoppar som personens lägesenergi omvandlas till rörelseenergi.