Oktroj

Ett speciellt tillstånd av regeringen för att bedriva viss verksamhet. I Sverige är det endast bankverksamhet som kräver oktroj, så kallat bankoktroj. Med bankoktroj följer att det beviljade företaget kan bedriva bank- eller fondbörsverksamhet. Verksamheten underställs också gällande lagstiftning och löpande tillsyn av Finansinspektionen. Bankoktroj ger också en statlig insättningsgaranti, vilket innebär att staten, upp till en viss nivå, ersätter insatta pengar om banken skulle bli bankrutt.