Blankning

Att blanka är att sälja aktier som man inte äger. Det innebär i praktiken att man lånar aktier, säljer dem vidare, köper tillbaka dem senare och lämnar slutligen tillbaka dem. Förhoppningen är att kunna köpa dem billigare än man sålde dem, och på så sätt göra sig en förtjänst.