Europaparlamentet

Europaparlamentet, som ibland också benämns ”EU-parlamentet”, är en av EU:s två lagstiftande institutioner och väljs i direkta och allmänna val vart femte år.