Riksgälden

Den svenska myndighet som har ansvar för att förvalta statsskulden. Riksgälden svarar också för statliga garantier samt för statens internbank. Lyder under Finansdepartementet.