Cykliska bolag

Cykliska företag kallas de företag som är särskilt konjunkturkänsliga, relativt andra företag.