Göteborgsprotokollet

Kallas också Protokollet om att minska försurning, övergödning och marknära ozon. Det undertecknades, efter fem år av förberedelser, i Göteborg 1999 och tar ett samlat grepp om de tre ovan nämnda miljöproblemen och de fyra föroreningar som orsakar dem; svavel, kväveoxider, ammoniak och flyktiga organiska ämnen.