Likviditet

Tillgången på likvida medel, i förhållande till skulderna. Ofta använt för att ange ett bolags betalningsförmåga på kort sikt.