Marknadsandel

Andel av försäljningen av en vara på en marknad. Till exempel så har ett företag som tappat marknadsandelar sålt mindre av sin vara relativt andra företag.