Elpriset

Elpriserna varierar från dag till dag, timme till timme, och mellan olika delar av landet. Men varför är det så? Här går vi igenom hur elpriset sätts. 

Precis som för andra varor bestäms priset på el av utbud och efterfrågan. Men el är ingen vanlig vara, el kan nämligen inte lagras alls av hushållen och det är dyrt och ineffektivt att lagra för industrin och producenterna. Vid lagring av vätgas går upp till 75 procent förlorad i omvandlingsprocessen. För hushållen påminner därför el mer om en tjänst som måste konsumeras direkt. Efterfrågan på el varierar under dygnet och beror till exempel på vädret och på klockan. Efterfrågan på el är som störst på morgonen innan arbetsdagen och på kvällen efteråt. Precis som restauranger har "happy hour" på tider då få vill äta blir elpriset normalt sett lägre när få vill konsumera el. Utbudet av el är delvis väderberoende, främst gäller det vind- och solkraft. 

Prissättningen på elmarknaden

Priset på el sätts i flera steg. Det finns en grossistmarknad där stora aktörer handlar med varandra i stora auktioner, för att sedan sälja vidare till konsumenterna. Det här sker på en börs som heter Nord Pool Group. På bilden kan du se vilka länder vi handlar med.

Eftersom både utbudet och efterfrågan varierar, och el inte lätt kan lagras, handlas först bud baserade på prognoser om hur vädret kommer att bli nästa dygn. Det här kallas spotpriser. Priset justeras sedan i vidare auktioner samma dag. Anledningen till att man börjar handla dagen innan är att det behövs någon dags framförhållning för att till exempel starta upp oljekraftverk eller öka produktionen i ett kärnkraftverk. Det finns också längre kontrakt som kallas terminspriser, och i konsumentledet är det vanligt med fastpriskontrakt som gäller under en längre tid.

 

Givet efterfrågan kommer alltså priset att bestämmas av utbudet. Buden på aktionerna baseras på kraftslagens rörliga kostander. När investeringarna väl är gjorda är kostnaden för att producera vindkraft och solkraft lägst. Det kostar inte något att det blåser eller att solen lyser. Detsamma gäller i princip vattenkraften. Kraftvärmen inom industrin och kärnkraften har något högre kostnader eftersom de kräver bränsle och mer personal. Fossila kraftkällor som kol, gas och olja har högst kostnader eftersom bränslet är relativt dyrt. Ju högre efterfrågan väntas bli desto dyrare produktionsslag används. Om efterfrågan inte väntas bli så hög och det blåser då kan priset bli mycket lågt. Om det däremot är vindstilla och mörkt samtidigt som efterfrågan är hög, till exempel på vintern, kan priset blir väldigt högt.

Källa: Nord Pool Group