Avtalsrörelse

En process för att träffa kollektivavtal mellan arbetsgivarförbund och fackförbund om vanligtvis löner och arbetsvillkor. En avtalsrörelse kan beteckna både mängden av samtidiga förhandlingar om nya avtal och processen i en enskild förhandling av yrkande, bud, förhandling och slutligen överenskommelse om nytt kollektivavtal.