Nominell

Betyder ursprungligen "till namnet" eller "på pappret". Nominella värden är de värden som tillskrivits tillgångar utan att ta hänsyn till exempelvis inflation.