Växthusgaser

Gaser i atmosfären som förhindrar utstrålning av värme. De viktigaste växthusgaserna är vatten, koldioxid och metan.