Finanser

Syftar på någon eller någots finansiella situation, d.v.s. om ekonomin är under kontroll.