Handelsbalansens saldo

Utgörs av exportinkomsterna minus importutgifterna. Kan också kallas handelsnetto.