Kommandoekonomi

En ekonomi som styrs av direktiv och planer istället för genom marknaden.