Statsbudgetens totala utgifter

En post i statsbudgeten som består av summan av utgifter inom statsbudgetens samtliga utgiftsområden, Riksgäldens nettoutlåning och en kassamässig korrigering.