Valutareserv

Centralbankens reserv av guld och utländska valutor.