Jobless Growth

"Jobblös tillväxt". Beskriver en situation när den samlade produktionen i ett land ökar men utan att sysselsättningen ökar.