MERCOSUR

Frihandelsområde omfattande Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay.