Adsorption

Processen där atomer eller molekyler fastnar på en yta.