Hysteresis

En situation när en hög arbetslöshetsnivå permanentar sig själv.