Koldioxid

En växthusgas som produceras vid förbränning av fossila bränslen och genom naturliga processer.