Detaljhandel

Detaljhandel är handel med enskilda varor från företag till konsument.