Konjunktur

Rådande ekonomiskt tillstånd med avseende på framför allt kapacitetsutnyttjande, arbetslöshet och tillväxt.